Ortho Culemborg helpt

kinderen die in Indonesië geboren worden met een gespleten lip of een open gehemelte hebben een aanzienlijk kortere levensverwachting dan hun gezonde leeftijdgenootjes. De meesten halen het tiende levensjaar niet. Ook worden ze nauwelijks geaccepteerd in de maatschappij door hun zichtbare  ‘anders-zijn’. En dat terwijl een schisis met relatief geringe middelen te verhelpen is. Alleen hebben hun ouders daar het geld niet voor.

De Stichting Sumbing Bibir probeert er al twintig jaar iets tegen te doen. Wij hebben succesvolle projecten in drie landen.

  • India
    Te vaak worden kinderen met schisis te vondeling gelegd, omdat de ouders niet voor het kind kunnen zorgen. Daarom willen wij deze kinderen met schisis helpen, kortom een beter leven en een betere toekomst te bieden. Want een eten, onderdak, onderwijs en medische zorg is alles wat deze kinderen nodig hebben!
  • Tanzania
    Herinnert u zich nog onze flessenactie van vorig jaar? Het meisje, Oba, dat de aanleiding was voor deze succesvolle actie heeft haar eerste probleem overwonnen. Ze was ondervoed maar dankzij de juiste flessen en goede voedingsinstructie is ze haar eerste levensjaar goed doorgekomen. Voor een operatie hebben haar ouders helaas geen geld.
  • Indonesie
    Het aantal kinderen dat per jaar in Indonesië wordt geboren ligt rond de 4,5 miljoen en daarvan hebben er zo’n 10.000 een schisis. Zij hebben door ondervoeding en een grotere vatbaarheid voor infectieziekten een kortere levensverwachting en worden daarnaast niet of nauwelijks geaccepteerd in de maatschappij. Wij helpen hen te behandelen.

Onze partners

Onze internationale veldpartners (Universitas Indonesia in Jakarta; Rotaryclub Mataram op Lombok; Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) in Dar es Salaam in Tanzania; het Craniofacial Institute in Hyderabad in India) prijzen zich gelukkig dat er mensen zijn die hun projecten ondersteunen.  Met uw bijdrage kunnen we operatie-instrumentarium, narcoseapparatuur, huisvesting, ziekenhuisopname en gebruik van de operatiekamer bekostigen.

Wordt u onze nieuwe vriend?

Wij zijn op zoek naar vrienden. Wilt u zich ook inzetten om de wereld een beetje beter te maken? Wordt dan een vriend van Sumbing Bibir. Doneert u een structurele, vaste bijdrage aan ons, dan kunnen wij daarmee op lange termijn het verschil maken in het leven van de kinderen. Een waardevol geschenk!

Help ons helpen. Daarom nodig ik u uit om lid te worden van de Sumbing Bibir vriendenclub.