Werkwijze

Hoe we te werk gaan en wat u kunt verwachten

Persoonlijke aandacht van binnenkomst tot vertrek

In het kort leggen wij u uit hoe een behandeling in onze praktijk verloopt.

Eerste virtuele consult

Wilt u graag weten of een orthodontische behandeling noodzakelijk is? Maak gebruik van een virtueel intake consult*. Upload een paar foto’s van uw gebit, wij nemen daarna contact met u op om het consult met u te bespreken. *Voor dit consult word de F121 code berekend.

Tijdens het eerste virtuele consult bekijkt de orthodontist of een orthodontische behandeling mogelijk is. Dit beoordeelt hij op de door u gemaakte foto’s via het virtuele online-consult (beveiligde) platform. Ook brengen we tijdens het eerste consult de behoeftes van de patiënt in kaart.

We stellen een diagnose en controleren de mondhygiëne. Deze bevindingen bespreken we vervolgens telefonische of per video-call met u en/of uw kind en er is tijd voor u om vragen te stellen. Mocht u en/of uw kind in aanmerking komen voor een behandeling, zal er een uitgebreid onderzoek afspraak ingepland worden.

U krijgt via Zorgmail de afspraak thuis gestuurd samen met de geïnformeerde overeenkomst, anamnese en tarievenoverzicht voor het uitgebreid onderzoek. Deze zien we graag voor de volgende afspraak ondertekend retour.

Uitgebreid onderzoek

Tijdens het uitgebreid onderzoek maakt de assistente een digitale 3D-scan van het gebit, digitale mondfoto’s en röntgenfoto’s.  Aan de hand van de gegevens die tijdens dit onderzoek worden verzameld maakt de behandelend orthodontist het behandelplan op en maakt daarna een afspraak met u en/of uw kind om het te bespreken.

Bespreken behandelplan

U ontvangt het behandelplan per Zorgmail. De orthodontist heeft het behandelplan gemaakt met daarin welke beugel u en/of uw kind gaat krijgen, de werking ervan en wat de geschatte behandeltijd is. Tijdens de afspraak van het bespreken van het behandelplan, kunt u uw vragen stellen. U krijgt van de assistente een tarievenoverzicht. Hierin staan de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Gaat u akkoord met deze kosten, dan verzoeken wij u het tarievenoverzicht te tekenen. Vervolgens kunnen we starten met de actieve behandeling.

Actieve behandeling

Nu is het moment gekomen dat de behandeling echt gaat starten. De kans is groot dat u of uw kind gedurende de behandeling verschillende soorten beugels krijgt of dat er twee soorten beugels tegelijkertijd gedragen moeten worden. Zo kunt u of uw kind een vaste beugel én een buitenbeugel krijgen.

Retentie periode

De retentie-periode is de periode nadat de actieve behandeling is beëindigd. Tijdens deze periode vinden er nacontroles plaats en plaatst de orthodontist eventueel retentieapparatuur die moet voorkomen dat er weer opnieuw scheefstand optreedt. De orthodontist bespreekt met u en/of uw kind welke apparatuur hier het beste bij past. Dit kan zijn een spalk achter de tanden of een losse beugel die in de nacht gedragen moet worden.