De auditors van Roozenboom Certification hebben opnieuw het ISO certificaat van Orthodontistenpraktijk Culemborg verlengd. Dit is het resultaat van een geslaagde ISO audit. Daarmee is de certificering voor de komende 2,5 jaar weer vastgesteld.
Patiënten tonen hun waardering in ons klanttevredenheidsonderzoek met een 7,8 als gemiddelde. Aspecten die aan bod kwamen waren o.a. de toegankelijkheid van de praktijk, afspraken maken en de behandeling.
Een blijk van waardering en bevestiging van de kwaliteit van onze medewerkers, ons werk en de wijze waarop we onze processen hebben georganiseerd. Daar zijn we trots op en delen dit graag met u!